Các chuyên gia đào tạo

Ông Seiichi Kawamura
Chủ tịch JANOG

Ông Shin Shirahata
Phó giám đốc điều hành Clara Online

   

Ông Yoshinobu Matsuzaki
Kỹ sư cấp cao của IIJ