Chương trình

Sự kiện là sự kết hợp giữa chương trình đào tạo với chủ đề "IPv6 và bảo mật IPv6" trong 2 ngày đầu tiên, và hội thảo vào ngày cuối cùng với chủ đề Ngày IPv6 Việt Nam.

  • Khóa đào tạo về IPv6 dành cho các cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp Internet và các tổ chức thành viên địa chỉ IP có các hoạt động ứng dụng địa chỉ IP trên mạng để phổ biến kiến thức chuyên sâu về IPv6. Với chủ đề "IPv6 và Bảo mật IPv6", khóa đào tạo do các chuyên gia cao cấp đến từ Hiệp hội các nhà điều hành mạng Nhật Bản (JANOG) thực hiện.
  • Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của sự kiện với chủ đề Ngày IPv6 Việt Nam